Apurahaohje

Vuoden 2021 haku on päättynyt. Uusi haku vuonna 2022.

UUSI HAKIJA. Ennen rekisteröitymistä/sisäänkirjautumista, lue alla oleva ohjeistus.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomioita hakemuksen ja hankkeen laatuun sekä merkitykseen hämäläiselle kotiseututyölle. Hankkeilta edellytetään, että niihin sisältyy myös omarahoitusosuus. Heimoliiton säätiön apurahalla voidaan kattaa enintään 50 % hankkeen kuluista. Talkootyötä ei lasketa omarahoitusosuudeksi.

Apurahoja ei myönnetä:

  • palkkoihin ja niiden sivukustannuksiin
  • matkakustannuksiin ja kulukorvauksiin
  • julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille
  • yhteisöille, joiden pääasiallinen tarkoitus on liiketoiminnan harjoittaminen ja voiton tuottaminen
  • opintoihin tai opinnäytetöihin
  • kohteeseen, jota Hämeen Heimoliiton säätiö on tukenut edellisen vuoden haussa

Hyvä hakemus on laadittu tiiviisti, selkeästi ja läpinäkyvästi. Haku vain yhteen kohteeseen kerrallaan. 
Hakemuksessa tulee ilmetä:
- Summa
- Käyttötarkoitus (lyhyesti esiteltynä)
- Käyttöaika (milloin hanke toteutetaan)
- Työsuunnitelma (hankkeen tavoitteet, toteutus ja merkitys eli mitä, kenelle ja miksi)
- Suunnitelma kokonaisrahoituksesta (tulot ja menot on eritelty hankkeen osalta)

Sekä työsuunnitelman että budjetin maksimipituus on yksi liuska (yhteensä 2 liuskaa). Mikäli liitteet ylittävät maksimipituuden, hakemusta ei käsitellä.
Hakija voi ilmoittaa aikaisemmat myönnetyt ja muut vireillä olevat apurahahakemukset.
Mahdolliset liitteet vain pdf-muodossa.

Heimoliiton säätiö voi tarvittaessa pyytää hakijalta myös muita asiakirjoja (esimerkiksi päättyneen tilikauden toimintasuunnitelma ja tilinpäätös) hakemuksen arvioinnin tueksi.

Apurahan maksatuksesta sovitaan hakijan kanssa myönteisen apurahapäätöksen jälkeen. Apurahan maksatuksen lykkäystä tulee pyytää Heimoliiton säätiöltä kirjallisesti. Saajan tulee laatia tuetusta hankkeesta lyhyt, maksimissaan liuskan mittainen käyttö- tai työselvitys.

Hallitus voi peruuttaa avustuksen, jos saaja on esittänyt virheellisiä tietoja tai hakemuksessa on salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan myöntämiseen. Apuraha voidaan myös peruuttaa, jos se on käytetty vastoin päätöstä. Jos budjetoidut kulut eivät toteudu, maksettua apurahaa voidaan myös pienentää.

Myönteisen päätöksen saaneet yhteisöt ja myönnetyt summat julkaistaan säätiön internet-sivuilla.

Rekisteröityminen sivuston käyttäjäksi

TUNNUKSEN LUOMINEN
Hakijan on luotava käyttäjätunnus sivustolle.
Rekisteröitymisessä käyttäjälle tulee sähköpostiin viesti, jossa on linkki sivulle, jossa asetetaan salasana. Linkki on kertakäyttöinen. 
Varmista että antamasi sähköposti on oikein.
Jos et saa sähköpostiisi rekisteröitymisen vahvistuslinkkiä, jota kautta pääset luomaan salasanasi, tarkista roskapostisi. Jos viestiä ei löydy, ilmoita siitä sivuston ylläpitäjälle, joka luo salasanan. Salasanan voit muuttaa myöhemmin.

SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Tai ylävalikosta kohdasta "Käyttäjä"

Lisätietoja

Tiedustelut ainoastaan sähköpostitse osoitteesta
saatio@hhls.fi

Sähköpostitiedusteluihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian