Tietosuojaseloste

Hämeen Heimoliiton Säätiö sr. käsittelee sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia päätettäessä apurahojen kohteesta sekä myönnettyjä apurahoja käsitellessä.
Kaikessa edellä mainitussa noudatamme tietosuojalainsäädäntöä, joka käsittää muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679).
Lisäksi noudatamme toiminnassamme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatimaa hyvää säätiötapaa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ja miksi henkilötietojasi käsitellään ja mitkä ovat sinun oikeutesi.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Hämeen Heimoliiton Säätiö sr.
Y-tunnus: 2912976-4
Osoite: Palokunnankatu 15 D, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: heimoliiton.saatio@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely. Tälläinen käsittely pitää sisällään hakulomakkeiden ja sen liitteiden käsittelyn, hakemusten arvioinnin ja mahdollisen viestinnän hakijan kanssa lisätietojen saamiseksi. Henkilötunnus rekisteröidään apurahan saajan ja apurahan myöntäjän oikeusturvan varmistamiseksi.
  • Hakijoiden tunnistamista varten. Apurahan myöntäjällä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa apurahan saajien Y-tunnukset/henkilötunnukset Verohallinnolle maksettujen apurahojen vuosi-ilmoituksessa.
  • Verkkosivujemme kehittämistä varten. Tälläinen käsittely edellyttää meitä keräämään kävijäliikenteeseen liittyvää tietoa kuten evästeitä.

Käsittelemämme henkilötietoryhmät

Hakemusten käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat tiedot: hakijayhteisön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, y-tunnus, pankkiyhteystiedot sekä yhteisöä edustavan henkilön nimi, henkilötunnus, puhelin ja sähköposti.
Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta tämän suostumuksella.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle ja vain sitä edellyttäessä muille viranomaisille.
Myönnettyjen apurahojen tiedot (saaja, kohde ja apurahan summa) julkaistaan Säätiön kotisivuilla. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietojen suojaus

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden tason sekä elektronisen että fyysisten tietojen osalta erilaisten teknisten ja organisatoristen suojakeinojen avulla.
Myönnettyjen apurahojen hakemukset säilytetään enintään 10 vuotta myöntöpäätöksestä. Hylätyt hakemukset tuhotaan hakuajan päättymistä seuraavan syyskuun loppuun mennessä. Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus

  • Pyytää tietoa henkilötietojesi käsittelystä sekä pyytää tarkastettavaksi itseäsi koskevat tiedot.
  • Pyytää mahdollisen virheen tai puutteellisen tiedon korjaamista.

Mikäli haluat tarkistaa tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia tai kysyä lisää tietosuojakäytännöstämme.