Yhteystiedot

saatio@hhls.fi

Postiosoite:      
Hämeen Heimoliiton Säätiö sr.
c/o Lahti-Seura ry
Saimaankatu 12
15140 Lahti

Noudatamme hyvää säätiötapaa. Tarkemmat tiedot osoitteesta www.saatiopalvelu.fi.